Naszym głównym celem jest zapewnienie dokładności obliczeń wypłat z uwzględnieniem wszystkich wymaganych odliczeń.

Częstotliwość obsługi systemu PAYE może być różna i zostanie dostosowana do potrzeb klienta.

W opłacie za nasze usługi zawarte są:

• przygotowanie systemu
• przygotowanie dokumentów dla nowych pracowników oraz dla osób kończących pracę (P46 i P45)
• kalkulacja podatku i ubezpieczenia społecznego
• kalkulacja chorobowego, macieżyńskiego itd.
• wysłanie e-mail’a z payslipami do pracodawcy
• kalkulacja spłaty kredytu studenckiego
• obsługa systemu (GAYE – give as you earn)
• kalkulacja odliczeń emerytalnych
• odliczanie kar nałożonych przez sąd na pracownika
• kalkulacja pożyczek i zaliczek pracowniczych oraz ich spłat
• uwzględnienie składek na związki zawodowe
• kalkulacja wakacji i nieobecności
• rozliczenie roczne pracodawcy
• miesięczne rozliczenie CIS (w przypadku zleceniodawcy)

Cennik (Payroll):

£10 / pracownik / miesiąc (przy miesięcznych rozliczeniach).
Minimalna opłata – £30 miesięcznie.

Cennik (CIS):

£10 / podwykonawca / miesiąc (przy miesięcznych rozliczeniach).
Minimalna opłata – £30 miesięcznie.