Value Added Tax jest podatkiem naliczanym przez zarejestrowane podmioty gospodarcze na sprzedawane produkty w Wielkiej Brytanii (niezależnie od ich miejsca pochodzenia) lub świadczone usługi. Podatek ten jest formą podatku konsumpcyjnego, gdzie całość podatku naliczonego w fazie produkcyjnej jest płacona przez finalnego odbiorcę.

Tylko podmioty gospodarcze zarejestrowane jako “vatowiec” mogą naliczać i pobierać VAT.

System rozliczania VAT’u polega na tym, że finalny odbiorca płaci VAT naliczony na produkcie lub usłudze, ale każdy “vatowiec” ma obowiązek sporządzać rozliczenia VAT i wpłacić do HMRC należną kwotę lub uzyskać zwrot.

Obecnie są 3 stawki VAT’u zależnie od sprzedawanych produktów i/lub świadczonych usług:

• standardowa – 20%
• zredukowana – 5% (np: paliwo do ogrzewania domów, dziecęce siedziska do samochodów)
• zerowa – (np: żywność sprzedawana w sklepach, książki, gazety, transport publiczny).

Trzy rodzaje “vatowców”:

• podmiot nalicza pełną stawkę VAT’u
• podmiot zwolniony z naliczania VAT’u (nie dodaje VAT’u do cen produktów czy usług, ale też nie odzyskuje zapłaconego VAT’u)
• podmiot z zerową stawką VAT’u (nie nalicza VAT’u, ale ma możliwość odzyskania zapłaconego VAT’u).

Kiedy zarejestrować się jako “vatowiec”?

Podmiot dostarcza produkty lub świadczy usługi podlegające VAT’owi oraz:

• obrót za ostatnie 12 miesięcy przekroczył próg 85 tys. funtów
• obrót już wkrótce przekroczy powyższy próg
• rejestracja jest dobrowolna, mimo, że nie ma takiego obowiązku.

Wyrejestrowanie z systemu VAT

Jeżeli obrót podlegający opodatkowaniu VAT jest równy lub niższy niż 83 tys. funtów lub gdy oczekiwany obrót będzie niższy od 83 tys. w przeciągu następnych 12 miesięcy, to istnieje możliwość wyrejestrowania się z systemu.

Podmioty zwolnione z rejestracji VAT, nie muszą sporządzać żadnych zestawień dotyczących VAT’u. Kwoty zapłacone dostawcom produktów lub usług zostaną wliczone włącznie z zapłaconym VAT’em do kosztów w sprawozdaniu finansowym.