Każda spółka Ltd tak jak klub, stowarzyszenie czy spółdzielnia jest zobowiązana do płacenia podatku od zysków zwanego “Corporation Tax”.

Co podlega opodatkowaniu?

• zysk z działalności podstawowej
• zysk z inwestycji
• zysk ze sprzedaży aktywów.

Wszystkie zarejestrowane spółki w Wielkiej Brytanii mają obowiązek zapłacić podatek od zysków podlegających opodatkowaniu, niezależnie od miejsca skąd te zyski pochodzą.

Spółki zarejestrowane poza Wielką Brytanią płacą podatki od zysków osiągniętych w Wielkiej Brytanii.

Ważne terminy:

• czas na zapłatę należnego podatku – 9 miesięcy i jeden dzień po zakończeniu okresu rozliczeniowego
• czas na wysłanie rozliczenia podatkowego spółki do HMRC – 12 miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli należny podatek za dany okres rozliczeniowy przewyższa 1500 000 funtów, podatek ten powinien być zapłacony w ratach przed upływem terminu na wysłanie rozliczenia podatkowego spółki.

Rozliczenia podatkowe spółek Ltd z okresem rozliczeniowym przypadającym po 31 marca 2010 muszą być wysłane on-line, a podatek zapłacony w formie elektronicznej.

Rozliczenia podatkowe z kilkoma nielicznymi wyjątkami muszą być wysłane w formacie iXBRL.

Aktualna stawka podatku od zysków spółek Ltd za lata rozliczeniowe zaczynające się 1 kwietnia 2019 wynosi 19%